Zajęcia korekcyjne

Trening w domu


Zajęcia
korekcyjne

Zajęcia korekcyjne wad postawy to zajęcia dla dzieci bazujące na ćwiczeniach, mających na celu skorygowanie najczęściej występujących nabytych wad postawy takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe czy skolioza.

Trenerzy CPI oferują zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które są skoncentrowane na likwidacji wad postawy, wyrabianiu u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała oraz niwelowaniu powstałych bólów.