Motoryka z elementami boksu

Trening w domu


Motoryka
z elementami
boksu

MOTORYKA Z ELEMENTAMI BOKSU

Motoryka z elementami boksu to zajęcia, których celem jest nauka postawy bokserskiej, kroków, uników oraz balansowania ciałem.