Sporty walki

sztuki walki


Sporty
walki

SPORTY WALKI

Sporty walki to trening, który łączy w sobie sztuki walki z naciskiem na element rywalizacji sportowej.

Ogólnorozwojowy i wzmacniający cechy psychofizyczne uczestnika.