Testy motoryczne

Testy motoryczne


Testy
motoryczne

Testy motoryczne pozwalają ocenić zdolności motoryczne takie jak: koordynacja ruchowa, siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, gibkość i to one warunkują rezultat sportowy zawodnika.